Žmogiškasis ir fizinis kapitalas
  

Yra daugybė gamybos veiksnių, kurie yra būtini gamybos procesui. Vienas iš tokių gamybos veiksnių yra kapitalas, kuris gali būti grynieji pinigai, pastatai, mašinos ar net žmonių įgūdžiai ir žinios. Žmogiškasis kapitalas yra įmonės darbuotojų įgyti įgūdžiai, žinios, patirtis. Fizinis kapitalas - tai žmogaus sukurtas turtas, naudojamas gamybos procese prekėms ir paslaugoms gaminti. Straipsnyje išsamiau apžvelgiamos šios dvi kapitalo rūšys - žmogiškasis ir fizinis kapitalas ir paaiškinami jų panašumai ir skirtumai.

Kas yra žmogiškasis kapitalas?

Žmogiškasis kapitalas reiškia įgūdžius, mokymą, patirtį, švietimą, žinias, praktinę patirtį ir kompetencijas, kurias žmonės įneša į verslą. Kitaip tariant, žmogiškąjį kapitalą galima vadinti verte, kurią darbuotojas sukuria įmonei, kurią galima įvertinti pagal darbuotojo įgūdžius ir kompetencijas. Žmogiškasis kapitalas yra svarbus gamybos veiksnys, o įdarbinant tinkamo išsilavinimo, patirtį, įgūdžius ir mokymą turinčius asmenis galima padidinti efektyvumą, produktyvumą ir pelningumą.

Įmonės gali investuoti į savo žmogiškąjį kapitalą siūlydamos darbuotojams mokymo ir švietimo paslaugas. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas gali padėti jiems išsiugdyti platesnį įgūdžių ir gebėjimų rinkinį ir sumažinti papildomų darbuotojų, turinčių reikiamų įgūdžių, samdymą. Vienas dalykas, kurį reikia atsiminti, yra tas, kad žmonės nėra lygūs vienas kitam ir kad žmogiškasis kapitalas gali būti plėtojamas įvairiais būdais, kad įmonei būtų suteikta didžiausia ekonominė vertė.

Kas yra fizinis kapitalas?

Fizinis kapitalas reiškia turtą, kuris pats buvo pagamintas ir naudojamas kitoms prekėms bei paslaugoms gaminti. Platesne prasme fizinis kapitalas reiškia visą žmonių sukurtą nežmogišką turtą, naudojamą gamybos ir gamybos procese. Fizinio kapitalo pavyzdžiai yra mašinos ir įranga, tiesiogiai naudojami gamybos procese. Pastatai taip pat klasifikuojami kaip fizinis kapitalas, jei jie naudojami verslo operacijose. Gamybos įmonės, kuriose yra visa gamybos įranga ir įrenginiai, sandėliai, kuriuose yra gatavų ar nebaigtų gaminių, ir net pastatai, naudojami administravimui, apskaitai, pardavimui ir kt., Taip pat vadinami fiziniu kapitalu. Transporto priemonės taip pat laikomos fiziniu kapitalu, nesvarbu, ar jos naudojamos vidaus reikmėms, ar kroviniams gabenti į galutinę mažmeninę paskirties vietą; tol, kol transporto priemonė naudojama verslo operacijose, ji tampa fiziniu kapitalu.

Kuo skiriasi žmogiškasis ir fizinis kapitalas?

Žmogiškasis ir fizinis kapitalas yra tokios kapitalo išteklių rūšys, kurie yra būtini sklandžiam bet kokio verslo valdymui. Žmogiškasis kapitalas reiškia įgūdžius, sugebėjimus, patirtį ir vertę, kuriuos įmonei suteikia darbuotojai. Fizinis kapitalas yra visas ne žmogaus turtas, sukurtas žmogaus ir naudojamas gamybos procese, pavyzdžiui, mašinos, pastatai, transporto priemonės ir kt. Svarbu pažymėti, kad fizinis ir žmogiškasis kapitalas turi būti neatsiejamas nuo to, kad verslas galėtų vykdyti savo veiklą. verslo operacijos sėkmingai. Tinkamas žmogiškasis kapitalas gali padidinti fizinio kapitalo vertę, o be tinkamo fizinio kapitalo žmogiškasis kapitalas negali visiškai prisidėti.

Santrauka:

Žmogiškasis ir fizinis kapitalas

• Žmogiškasis ir fizinis kapitalas yra tokios kapitalo išteklių rūšys, kurie yra būtini sklandžiam bet kokio verslo valdymui.

• Žmogiškasis kapitalas reiškia įgūdžius, mokymą, patirtį, išsilavinimą, žinias, know-how ir kompetencijas, kurias žmonės įneša į verslą.

• Fizinis kapitalas reiškia turtą, kuris pats buvo pagamintas ir naudojamas kitoms prekėms bei paslaugoms gaminti.