Pradinė ir antrinė grupės yra tam tikros socialinės grupės, susidedančios iš mažiausiai dviejų asmenų, turinčių tam tikrų panašumų, sąveikaujančių tarpusavyje ir turinčių vienybės jausmą. Pirminė grupė paprastai yra maža, kuriai būdingi asmeniški ir santykinai ilgi santykiai, tuo tarpu antrinė grupė yra didelė, turinti beasmenius ir į tikslą nukreiptus santykius. Šias sąvokas pristatė amerikiečių sociologas Charlesas Hortonas Cooley savo knygoje „Socialinė organizacija: didesnio proto tyrimas“, išleistoje 1909 m. Toliau pateiktose diskusijose atsispindi skirtumai tarp pradinių ir antrinių grupių.

Kas yra pradinė grupė?

Pradinė grupė yra tipiškai maža su nariais, kurie palaiko glaudžius ir ilgalaikius santykius, tokius kaip santuoka, artimos draugystės ir šeimos. Cooley vertino pirmines grupes kaip gyvybiškai svarbias formuojant asmens tapatybę, nes jos yra įvairaus ilgalaikio palaikymo šaltiniai. Tie, kurie priklauso šiai pagrindinei grupei, dažnai reiškia susirūpinimą vieni kitais, reguliariai užsiima veikla kartu ir kitomis panašiomis sąveikomis, kurios prisideda prie narių individualumo ir psichologinės gerovės. Šio mažo kolektyvinio santykio tikslas yra pats ryšys; taigi, motyvacija yra gana būdinga. Kadangi pagrindinės grupės yra būtinos žmonių vystymuisi, tokios jungtys sukuriamos didesnių antrinių grupių viduje.

Kas yra antrinė grupė?

Antrinė grupė yra būdinga didesnė su beasmeniais ir objektyviais santykiais. Ši sąveika dažnai būna trumpalaikė, nes nėra tokia asmeniška ir, įgyvendinus tikslus, ilgainiui pasitraukia. Taigi motyvacija įstoti į šias grupes dažnai yra išorinė, tokia, kokia pasireiškia tarp klientų ir agentų, tarp klasės draugų ir kolegų. Poveikis nariams yra mažiau reikšmingas dėl nereikalingų jungčių. Nariai nesidalija daugybe asmeninės informacijos ir neturi reguliarios veiklos, skatinančios emocinius ryšius.

Pradinė ar antrinė grupė

Dydis

Pradinės grupės dažnai būna mažesnės, nes dėl šių ryšių reikia dalintis asmenine informacija. Pavyzdžiui, žmonių, kuriuos mes laikome geriausiais draugais ir šeima, yra mažiau nei antrinių grupių, tokių kaip bendradarbiai ir mokyklos draugai. Mūsų „pažįstamų“ kategorijoje yra daugiau žmonių, tokių asmenų, su kuriais mes nesidalijame savo asmeninėmis mintimis ir jausmais.

Santykių trukmė

Pradinės grupės paprastai trunka ilgiau nei antrinės grupės, nes ryšį sustiprina emocinės sąveikos. Santykiai antrinėse grupėse dažnai nutrūksta įgyvendinus tikslus arba pasibaigus nustatytam laikotarpiui. Pavyzdžiui, įsipareigojimas santuokose ir draugystėje iš tiesų yra ištvermingesnis nei santykiai tarp studento ir mokytojo bei darbdavio ir darbuotojo.

Santykių gylis

Ryšiai pradinėse grupėse yra gilūs, nes dalijamasi daugiau asmeninės informacijos, stiprinami emociniai ryšiai, ryšiai yra ištvermingesni. Kita vertus, sąveika antrinėse grupėse paprastai yra paviršutiniška, nes ji yra sukurta tik tam tikram tikslui pasiekti, pavyzdžiui, akademinių reikalavimų įvykdymui, karjeros tikslo įgyvendinimui ir tarnybos atlikimui.

Motyvacija

Motyvacija pradinėse grupėse paprastai yra būdinga, nes jas palaiko patys ryšiai. Žmonės nori įsitraukti į tokius ryšius dėl pritraukimo, draugystės, meilės, altruizmo ir kitų nematerialių veiksnių. Atvirkščiai, antrinių grupių motyvacija iš esmės yra išorinė, nes jos sukuriamos siekiant ekonominių tikslų, švietimo tikslų, politinių užmojų ir kitų apčiuopiamų tikslų.

Poveikis tapatybei

Pradinės grupės daro didelę įtaką asmens tapatybei dėl šių santykių intymumo ir trukmės. Pavyzdžiui, mūsų tapatybės yra susijusios su mūsų šeimomis ir draugyste. Antrinių grupių atveju jų įtaka dažniausiai būna silpna, nes santykiai dažniausiai būna beasmeniai ir laikini. Pvz., Santykiai tarp kliento ir kliento apsiriboja tik konkrečiu darbo užsakymu, o verslo individualumas jų reikšmingumo nepakeičia.

Vaidmenų stabilumas

Pradinėse grupėse vaidmenys yra stabilesni, nes santykiai yra tiek pat patvarūs. Pavyzdžiui, tikras geriausias draugas yra geriausias draugas visą gyvenimą. Kita vertus, vaidmenys antrinėse grupėse yra labiau keičiami ir ne tokie stabilūs dėl panašiai laikinų ir beasmenių santykių. Pavyzdžiui, bendradarbių vaidmenys gali pasikeisti dėl paaukštinimo ar atsistatydinimo.

Plėtros laikas

Santykiai pradinėse grupėse dažnai pradedami nuo ankstesnių raidos etapų. Pavyzdžiui, šeimos kuriamos dar prieš gimimą, vaikystės draugai tampa geriausiais draugais, o žmonės tampa bažnyčios draugais nuo pirmojo jų lankymo bažnyčioje. Atvirkščiai, santykiai antrinėse grupėse dažnai pradedami vėlesniuose vystymosi etapuose, pavyzdžiui, santykiuose su kolegomis ir universiteto klasės draugais.

Pradinės grupės ir antrinės grupės

Pradinių grupių ir antrinių grupių suvestinė

  • Pradinė ir antrinė grupės yra tam tikros socialinės grupės, susidedančios iš mažiausiai dviejų asmenų, turinčių tam tikrų panašumų, sąveikaujančių tarpusavyje ir turinčių vienybės jausmą. Pradinė grupė yra tipiškai maža su nariais, kurie palaiko glaudžius ir ilgalaikius ryšius, tokius kaip artimų draugystės ir šeimos narių patirtis. Antrinė grupė yra būdinga didesnė su beasmeniais ir objektyviais santykiais. Pradinės grupės paprastai yra mažesnės nei antrinės. Pirminių grupių santykiai dažnai trunka ilgiau nei antrinių grupių santykiai. Pirminių grupių ryšiai yra gilesni, palyginti su antrinių grupių ryšiais. Bendra motyvacija prisijungti ar kurti pradines grupes yra būdinga, o vidurinė - paprastai išorinė. Pradinės grupės dažnai daro didelę įtaką asmens tapatybei, o antrinės - ne. Pagrindinėse grupėse vaidmenys dažnai būna stabilesni, palyginti su antraisiais. Santykiai pradinėse grupėse dažnai prasideda anksčiau, palyginti su santykiais antrinėse grupėse.

Nuorodos

  • Geras draugas, Vėjas ir Heinzenas, Tomas. Socialinė psichologija. Thousand Oaks, CA: Sage, 2019. Spausdinti.
  • Stangor, Charles. Veiksmingos ir sąveikaujančios socialinės grupės. Niujorkas, NY: „Routledge“, 2016. Spausdinti.
  • Myersas, Davidas ir Twenge'as, Jeano profesorius. Socialinė psichologija. Niujorkas, NY: „McGraw Hill“, 2016. Spausdinti.
  • Vaizdo kreditas: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dharma_Primary_School_-_Children_Meditating_2015.jpg
  • Vaizdo kreditas: https://www.flickr.com/photos/icann/40748438882